WayUP IT & Marketing

WayUP Marketing

Sme kreatívna spoločnosť v oblasti marketingu a reklamy. Náš kvalitný tím disponuje mnohými kreatívnymi nápadmi. Našou hlavnou prioritou je splnenie požiadaviek a splnenie očakávaní našich klientov. V tejto oblasti sme nápomocní v poskytnutí pomoci, edukácii, produkcii kampaní, dizajnu obalov a produktov, digitálnej tvorbe ako i v spravovaní sociálnych sietí.

Ponúkame:

Poradenstvo, diskusia/vzdelávanie v oblasti marketingu a reklamy
 • Vytvorenie komunikačného zámeru
 • Vytvorenie marketingového zámeru
Produkcia kampaní v oblasti marketingu a reklamy
 • Tvorba loga
 • Tvorba návrhu produktu/služby
 • Tvorba značky produktu/služby
 • Tvorba vzhľadu materiálu
 • Tvorba webovej stránky
 • Tvorba aplikácií
 • Tvorba kreatívnej kampane pre fyzické a právnické osoby
 • Tvorba titulkov a článkov pre kampane
 • Tvorba celkového vzhľadu kampane
 • Tvorba podkladov digitálnej marketingovej kampane
 • Tvorba rôznych akcií, večierkov a podujatí pre širokú verejnosť
 • Tvorba letákov, publikácií, katalógových listov a pod.
 • Tvorba príspevkov do masmédií
 • Tvorba propagačných materiálov a podkladov
 • Tvorba priamych marketingových aktivít
 • Tvorba návrhov marketingových činností v lokalite predaja
 • Návrh produktového portfólia, category management
Dizajn obalov a produktov
 • Tvorba katalógových produktov
 • Tvorba dizajnu produktov
 • Tvorba dizajnu reklamných produktov
 • Tvorba grafického dizajnu produktov
 • Tvorba design manuálu
 • Typ balenia, tvar, spôsob skladania, materiál, spôsob a technológie tlače obalov a produktov
Digitálna tvorba a spravovanie sociálnych sietí
 • Tvorba mobilných aplikácií
 • Tvorba webových stránok, portálov, CMS, newsletterov
 • Návrh, tvorba a vzhľad e-shopu
 • Návrh, tvorba a vzhľad informačných systémov
 • Návrh, tvorba a vzhľad aplikácií ako Facebook, Twitter a iné
 • Optimalizácia, návrh a zavádzanie zmien UX/UI
 • SEO optimalizácia
 • Tvorba a správa profilov sociálnych sietí
 • Tvorba výchovno-vzdelávacieho plánu