Prihlásiť sa na kurz

Anglický jazyk, štvrtok 11.04.2019, kurz v Rožňave (od 3,50€/hodina)Španielsky jazyk, štvrtok 11.04.2019, kurz v Rožňave (od 3,50€/hodina)Anglický jazyk, piatok 12.04.2019, kurz v Košiciach (od 3,50€/hodina)Španielsky jazyk, piatok 12.04.2019, kurz v Košiciach (od 3,50€/hodina)Anglický jazyk - individuálne nastavený program s flexibilným termínom výučby, od 6€Španielsky jazyk - individuálne nastavený program s flexibilným termínom výučby, od 6€

Prečítal/a som si dokument Ochrana osobných údajov a súhlasím so spracovaním osobných údajov
Dokument Ochrana osobných údajov


Vzdelávanie

Máte problém uplatniť sa na trhu práce? Chcete zvýšiť svoje šance na získanie vhodného zamestnania? Premýšľate nad posilnením niektorých svojich zručností? Máte záujem rozvíjať svoj osobnostný potenciál? Potrebujete nadobudnúť nové vedomosti alebo schopnosti? Chcete sa vzdelávať, ale neviete, aké možnosti máte na výber? Ste na správnom mieste.

Čo získate absolvovaním kurzov ponúkaných našou spoločnosťou?

  • absolvovaním kurzu získate odborné zručnosti
  • možnosť po úspešnom absolvovaní kurzu získať pracovnú príležitosť priamo v našej spoločnosti
  • kurzy sú nastavené tak, aby ste sa po ich absolvovaní stali plnohodnotnými zamestnancami, ktorí prinesú firmám efektivitu, prosperitu a napredovanie na trhu
  • garantujeme profesionálny prístup počas celého procesu vzdelávania a získavania nových zručností
  • ak ste uchádzačmi o zamestnanie, máte možnosť absolvovaním kompetenčného kurzu získať príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,64€ za absolvovaný deň kurzu

Aké kurzy ponúkame

Projektový manažment

Obsahové zameranie kurzu:
Cieľom kurzu „Projektový management“ je u uchádzačov zvýšiť úroveň jazykových, komunikačných a počítačových kompetencií potrebných pre administráciu, tvorbu a realizáciu projektov. Pripraviť účastníkov kurzu na to, ako generovať nápady a doviesť ich do podoby projektov. Ako viesť stretnutia tímu , motivovať jednotlivých členov. Zoznámiť účastníkov s kompetenciami a nástrojmi, ktoré napomáhajú úspešnému dokončeniu projektu. Účastníci kurzu získajú poznatky o tvorbe, plánovaní a realizácii projektov. Základom tvorby projektu je ovládanie spisovnej formy jazyka, následne spracovanie projektu v prostredí MS Word, MS Excel a MS Powerpoint.

​Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 160 vyučovacích hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie kurzu: certifikátom

Úspešný manažment

Obsahové zameranie kurzu:
Ako dosiahnuť status úspešného manažéra? Na túto otázku môžete dostať odpoveď po absolvovaní kurzu Úspešný manažment. Kurz vás prevedie dennými aktivitami manažéra, ktorých systematická realizácia prinesie očakávané výsledky. Získate návod pre nastavenie základných pravidiel fungovania vášho tímu, plánovať jeho dennú výkonnosť cez jeho očakávania a konštruktívne hodnotiť výsledok jeho práce. Navyše získate nástroje na to, ako pomáhať tímu pri rozvoji jeho schopností, znalostí, ktoré sú spoločne s motiváciou základným predpokladom ich úspechu.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 dni
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Efektívny manažér

Obsahové zameranie kurzu:
Predstavte si, že váš tím svojim prístupom a zodpovednosťou je súčasťou vášho úspechu. Ste obklopený ľuďmi, ktorí bez príkazov a zákazov zameriavajú svoju pozornosť na hľadanie možností, využívajú svoj potenciál a kreativitu k tomu, aby čo najefektívnejšie dosiahli očakávaný výsledok. Fikcia? Nie, možná realita, ktorú môžete docieliť zmenou svojho manažérskeho prístupu. Prostredníctvom tohto kurzu môžete rýchlo a skutočne efektívne zvýšiť výkonnosť a motiváciu svojho tímu a zároveň zvýšiť jeho samostatnosť.

Cieľová skupina:
manažéri na všetkých úrovniach riadenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 dni
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Efektívna adaptácia do tímu

Obsahové zameranie kurzu:
Ako nastaviť svoje manažérske aktivity tak, aby ste dokázali efektívne zvládnuť integráciu nováčika do vášho tímu? Odpoveď na túto otázku môžete dostať na kurze „Efektívna adaptácia“ do tímu. Cieľom tohto kurzu je uvedomiť si dôležitosť dennodenných aktivít smerujúcich k získaniu samostatného a výkonného pracovníka. Zároveň získate praktický a jednoduchý návod, ako nastaviť jednotlivé denné aktivity, prostredníctvom ktorých v priebehu obdobia šiestich mesiacov môžete získať plnohodnotného člena svojho tímu.

Cieľová skupina:
manažéri na všetkých úrovniach riadenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 dni
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Best practice manager - ODPORÚČANÉ

Obsahové zameranie kurzu:
Cieľom worksh