Prihlásiť sa na kurz

Anglický jazyk, štvrtok 11.04.2019, kurz v Rožňave (od 3,50€/hodina)Španielsky jazyk, štvrtok 11.04.2019, kurz v Rožňave (od 3,50€/hodina)Anglický jazyk, piatok 12.04.2019, kurz v Košiciach (od 3,50€/hodina)Španielsky jazyk, piatok 12.04.2019, kurz v Košiciach (od 3,50€/hodina)Anglický jazyk - individuálne nastavený program s flexibilným termínom výučby, od 6€Španielsky jazyk - individuálne nastavený program s flexibilným termínom výučby, od 6€

Prečítal/a som si dokument Ochrana osobných údajov a súhlasím so spracovaním osobných údajov
Dokument Ochrana osobných údajov


Vzdelávanie

Máte problém uplatniť sa na trhu práce? Chcete zvýšiť svoje šance na získanie vhodného zamestnania? Premýšľate nad posilnením niektorých svojich zručností? Máte záujem rozvíjať svoj osobnostný potenciál? Potrebujete nadobudnúť nové vedomosti alebo schopnosti? Chcete sa vzdelávať, ale neviete, aké možnosti máte na výber? Ste na správnom mieste.

Čo získate absolvovaním kurzov ponúkaných našou spoločnosťou?

  • absolvovaním kurzu získate odborné zručnosti
  • možnosť po úspešnom absolvovaní kurzu získať pracovnú príležitosť priamo v našej spoločnosti
  • kurzy sú nastavené tak, aby ste sa po ich absolvovaní stali plnohodnotnými zamestnancami, ktorí prinesú firmám efektivitu, prosperitu a napredovanie na trhu
  • garantujeme profesionálny prístup počas celého procesu vzdelávania a získavania nových zručností
  • ak ste uchádzačmi o zamestnanie, máte možnosť absolvovaním kompetenčného kurzu získať príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,64€ za absolvovaný deň kurzu

Aké kurzy ponúkame

Projektový manažment

Obsahové zameranie kurzu:
Cieľom kurzu „Projektový management“ je u uchádzačov zvýšiť úroveň jazykových, komunikačných a počítačových kompetencií potrebných pre administráciu, tvorbu a realizáciu projektov. Pripraviť účastníkov kurzu na to, ako generovať nápady a doviesť ich do podoby projektov. Ako viesť stretnutia tímu , motivovať jednotlivých členov. Zoznámiť účastníkov s kompetenciami a nástrojmi, ktoré napomáhajú úspešnému dokončeniu projektu. Účastníci kurzu získajú poznatky o tvorbe, plánovaní a realizácii projektov. Základom tvorby projektu je ovládanie spisovnej formy jazyka, následne spracovanie projektu v prostredí MS Word, MS Excel a MS Powerpoint.

​Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 160 vyučovacích hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie kurzu: certifikátom

Úspešný manažment

Obsahové zameranie kurzu:
Ako dosiahnuť status úspešného manažéra? Na túto otázku môžete dostať odpoveď po absolvovaní kurzu Úspešný manažment. Kurz vás prevedie dennými aktivitami manažéra, ktorých systematická realizácia prinesie očakávané výsledky. Získate návod pre nastavenie základných pravidiel fungovania vášho tímu, plánovať jeho dennú výkonnosť cez jeho očakávania a konštruktívne hodnotiť výsledok jeho práce. Navyše získate nástroje na to, ako pomáhať tímu pri rozvoji jeho schopností, znalostí, ktoré sú spoločne s motiváciou základným predpokladom ich úspechu.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 dni
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Efektívny manažér

Obsahové zameranie kurzu:
Predstavte si, že váš tím svojim prístupom a zodpovednosťou je súčasťou vášho úspechu. Ste obklopený ľuďmi, ktorí bez príkazov a zákazov zameriavajú svoju pozornosť na hľadanie možností, využívajú svoj potenciál a kreativitu k tomu, aby čo najefektívnejšie dosiahli očakávaný výsledok. Fikcia? Nie, možná realita, ktorú môžete docieliť zmenou svojho manažérskeho prístupu. Prostredníctvom tohto kurzu môžete rýchlo a skutočne efektívne zvýšiť výkonnosť a motiváciu svojho tímu a zároveň zvýšiť jeho samostatnosť.

Cieľová skupina:
manažéri na všetkých úrovniach riadenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 dni
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Efektívna adaptácia do tímu

Obsahové zameranie kurzu:
Ako nastaviť svoje manažérske aktivity tak, aby ste dokázali efektívne zvládnuť integráciu nováčika do vášho tímu? Odpoveď na túto otázku môžete dostať na kurze „Efektívna adaptácia“ do tímu. Cieľom tohto kurzu je uvedomiť si dôležitosť dennodenných aktivít smerujúcich k získaniu samostatného a výkonného pracovníka. Zároveň získate praktický a jednoduchý návod, ako nastaviť jednotlivé denné aktivity, prostredníctvom ktorých v priebehu obdobia šiestich mesiacov môžete získať plnohodnotného člena svojho tímu.

Cieľová skupina:
manažéri na všetkých úrovniach riadenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 dni
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Best practice manager - ODPORÚČANÉ

Obsahové zameranie kurzu:
Cieľom workshopu je aplikácia získaných vedomostí a zručností z centrálnych manažérskych kurzov do praxe. Účastníci workshopu získajú spätnú väzbu na zrealizované aktivity po absolvovanom kurze. Formou koučingu, mentoringu a tréningu získajú priestor pre nastavenie ďalších aktivít smerujúcich k dosiahnutiu cieľov z akčných plánov absolvovaného kurzu. Kouč / mentor sa po ukončení kurzu priamo zúčastní na aktivitách zamestnancov priamo vo firme.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 – 6 hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Obchodné a predajné zručnosti

Obsahové zameranie kurzu:
Cieľom tohto školenia je získať a ovládať najnovšie obchodné taktiky. Príkladmi a cvičeniami z praxe si natrénujete techniky komunikácie pre lepšiu efektivitu jednania so zákazníkmi a partnermi s využitím verbálnej a neverbálnej komunikácie. Získate vedomosti a zručnosti z oblasti psychológie predaja, psychológie osobnosti a telefonickej komunikácie so zákazníkmi. Naučíte sa analyzovať potreby potencionálneho zákazníka, postupy pri prekonávaní námietok komunikačných partnerov a techník uzatvárania obchodu. Neoddeliteľnou súčasťou profesionálneho obchodníka je aj starostlivosť a servis o klienta. Tieto vedomosti môžete využiť nielen v pracovnom, ale i v súkromnom živote.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 160 hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: certifikátom

Best practice manager

Obsahové zameranie kurzu:
Cieľom workshopu je aplikácia získaných vedomostí a zručností z centrálnych manažérskych kurzov do praxe. Účastníci workshopu získajú spätnú väzbu na zrealizované aktivity po absolvovanom kurze. Formou koučingu, mentoringu a tréningu získajú priestor pre nastavenie ďalších aktivít smerujúcich k dosiahnutiu cieľov z akčných plánov absolvovaného kurzu. Kouč / mentor sa po ukončení kurzu priamo zúčastní na aktivitách zamestnancov priamo vo firme.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 – 6 hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Starostlivosť o klienta

Obsahové zameranie kurzu:
Budujete si dlhodobý vzťah s klientom? Vďaka účasti na tomto kurze lepšie porozumiete v čom spočíva význam a realizácia profesionálnej starostlivosti o klienta. Dostanete pár skvelých nápadov ako rozvíjať vlastnú klientskú databázu a vytvárať si dlhodobé vzťahy založené na dôvere klienta. Osvojíte si komunikačné zručnosti potrebné pre efektívne stretnutia. Naučíme vás, ako si segmentovať vlastné portfólio z hľadiska stupňa starostlivosti a ako zrealizovať telefonický rozhovor pri rôznych príležitostiach. Ďalším krokom bude efektívna komunikácia na stretnutí a pomoc klientovi pri riešení rôznych situácií.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 dni
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Profesionálny predaj I

Obsahové zameranie kurzu:
Predávate roky a raz sa vám darí a potom to nepochopiteľne nejde? Nastal čas zamerať sa na detaily svojej profesionality. Cieľom kurzu je zamerať sa na malé detaily predaja, ktoré keď spojíme do jedného celku, výsledkom bude úspešný predaj. Uvedomíte si svoje rezervy, tienisté stránky svojej profesionality, čo je východiskom k napredovaniu a zvýšeniu výkonnosti. Začneme budovaním dôvery, cez mapovanie očakávaní klienta a následnou prípravou na stretnutie. Naučíte sa prezentovať riešenie pre klienta na základe jeho očakávaní cez výhody a úžitok. Zameriame sa na dôležitosť kladenia otázok a zasvätíme vás do tajov verbálnej a neverbálnej komunikácie. Stretnutie zavŕšime uzatváracími technikami, ktoré vyústia k vzájomnej dohode a prevedieme vás technikami získavania odporúčaní.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 dni
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Profesionálny predaj II

Obsahové zameranie kurzu:
Viesť obchodné rokovanie aj u náročného klienta s pohodou a profesionálnym vystupovaním, je vizitka skutočného majstra. Zvyšovať svoju osobnú štatistiku úspešnosti je náš spoločný cieľ. Ak je vaša ambícia postúpiť na vyšší stupienok kvality, určite si vyberte účasť na tomto kurze. Získate zručnosť pri predaji typologicky rôznym klientom, porozumiete kam typologicky patríte vy a čo vám pomôže pri efektívnej komunikácii s klientom. Osvojíte si techniky efektívnej komunikácie a argumentácie so skupinou. Navyše si osvojíte techniky vyjednávania o podmienkach uzatvorenia zmluvy. Cieľom je dosiahnuť vysokú profesionálnu úroveň komunikácie s klientom.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 dni
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Budovanie vlastnej klientely

Obsahové zameranie kurzu:
Účastník workshopu dostane účinný návod ako získať istotu v telefonickej komunikácii s klientom. Zameriame sa na vytvorenie scenára telefonovania, práce s hlasom, techniky zaujatia klienta, s cieľom dohodnúť stretnutie. Porozumiete efektu alternatívnej otázky pri dohodnutí stretnutia a zároveň sa naučíte, ako zvládať kľúčové námietky pri telefonovaní. Súčasťou workshopu je aj práca s vlastnou motiváciou pre aktívne telefonovanie na dennej báze. Zároveň účastník získa návod na pravidelné doplňovanie nových klientov do svojej databázy a osvojí si postupy pre prácu s touto databázou.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 – 6 hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Analýza klienta s optimálnym návrhom riešenia

Obsahové zameranie kurzu:
Cieľom workshopu je naučiť sa čo najefektívnejšie pracovať s novou analýzou potrieb v praxi. Dobre vypracovaná analýza potrieb otvára dvere ku klientovi a pomáha pri budovaní si dlhodobého vzťahu s klientom. Ak sa predajca správne naučí používať analýzu potrieb, zistí klientove potreby, otvorí si dvere k ďalšiemu obchodu, ale aj k odporúčaniam, ktoré vám zabezpečia nových potenciálnych klientov. Okrem analýzy sa naučíte pripraviť zo získaných informácií pre klienta optimálnu a zrozumiteľnú ponuku. Dokonale pripravená ponuka je základom úspešnej prípravy na obchodné rokovanie a dobrou pomôckou pri argumentácii riešenia.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 – 6 hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Ako úspešne prezentovať riešenia pre klienta

Obsahové zameranie kurzu:
Cieľom tohto workshopu je naučiť sa odprezentovať technické parametre produktu klientovi jeho rečou, tak aby sme vzbudili záujem o ponúkané riešenie. Účastník porozumie rozdielu medzi technickým parametrom produktu, výhodami a úžitkom, resp. medzi tým, „čo produkt je“ a tým „čo produkt robí“. Osvojí si predajné argumenty pre portfólio svojich služieb a produktov. Navyše sa účastník tohto workshopu naučí techniku gradácie argumentov pre efektívnu prezentáciu riešenia klientovi. Správne kladené otázky sú cestou do duše klienta a predaj cez otázky patrí k vyšším formám profesionality. Účasťou na workshope porozumiete jednotlivým typom otázok a ich efektu v komunikácii s klientom. Po absolvovaní tohto workshopu bude účastník vedieť odprezentovať profesionálne nastavenú ponuku pre klienta „rečou klienta“ s využitím správne kladených otázok.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 – 6 hodín
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Cesta k úspechu v závere obchodného stretnutia

Obsahové zameranie kurzu:
Cieľom tohto workshopu je vedenie obchodného rozhovoru tak, aby v jeho závere prišlo k uzatvoreniu obchodu. Ako však viesť takúto efektívnu komunikáciu s klientom? Odpoveď na túto otázku a na mnoho ďalších získate na tomto jedinečnom workshope. Okrem uzatváracích techník sa budeme venovať získavaniu odporúčaní od klienta a pozrieme sa aj na to, ako predať viac produktov na jednom stretnutí s ukážkou výhod pre klienta. Naučíte sa techniky, ako premostiť od predaja jedného produktu, alebo služby k inému a naopak.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 – 6 hodín
Začiatok kurzu: podľa dohody
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurz

Work / Life Coaching

Obsahové zameranie kurzu:
Koučing je sprevádzanie niekoho procesom učenia a rozvoja pomocou aktívneho počúvania a kladenia cielených otázok a zároveň pomoc nachádzať a rozvíjať riešenia. Prispieva k vedeniu a podpore individuálneho potenciálu, z ktorého väčšina z nás rozvinie len 10%. Pomáha osvetliť a rozvíjať skryté možnosti človeka. Koučing využíva proces skúmania a sebaobjavovania k budovaniu uvedomenia a prijatiu zodpovednosti. Proces koučingu pomáha nie len k presnejšiemu definovaniu cieľov, ale rovnako prispieva aj k rýchlejšiemu a ďaleko efektívnejšiemu dosahovaniu týchto cieľov. Koučovanie viac než by niečomu učilo, pomáha učiť sa.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, pracovníci personálneho oddelenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 dni
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Filozofia úspechu

Obsahové zameranie kurzu:
Nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, tak aby človek mal pocit, že je vo svojej vnútornej integrite a harmónii, je v dnešnom svete umenie. Ponúkame vám výnimočný kurz, ktorý má ambíciu pomôcť vám budovať váš úspech v úplnom epicentre a tým ste práve vy sami. Budeme sa v pravom zmysle slova venovať „zdroju“ – teda sebe samým. Naučíme sa objaviť svoj talent a nadanie, tak aby sme ho mohli úspešne rozvíjať. Povieme si o základných princípoch úspešnosti, naučíme sa ako realizovať zmeny vo svojom živote, ako byť efektívnejší v tom čo robíme, ako zdravo žiť a primerane relaxovať. Budeme sa venovať relaxačným technikám a pozitívnemu programovaniu našej mysle. Výsledkom bude, že z tohto kurzu odídete plný energie, inšpirácie a s úsmevom na perách, odhodlaný k pozitívnej zmene.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, pracovníci personálneho oddelenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 3 dni
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Anglický jazyk

Obsahové zameranie kurzu:
V dnešnom globalizovanom svete je zamestnanec s aktívnou angličtinou, alebo aspoň jej základmi v oblasti podnikania spoločnosti, pre ktorú pracuje, určite veľký prínos. Nie je výnimkou, že zamestnávateľ je so zamestnancom po odbornej stránke nadmieru spokojný, avšak po jazykovej stránke má zamestnanec určité nedostatky. Naše mikroskupinové kurzy anglického jazyka vám garantujú zdokonalenie vo všetkých jeho oblastiach – v čítaní, počúvaní, písaní a najmä rozprávaní. Náš intenzívny kurz je vyučovaný priamou metódou a spája výučbu gramatiky s konverzáciou. Obsah kurzu vždy prispôsobujeme potrebám konkrétneho klienta, resp. skupiny. Každý náš kurz je preto jedinečný a šitý na mieru každému zákazníkovi.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, pracovníci personálneho oddelenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 160 hodín
Cena kurzu: 3,50€ / hodinu
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Španielsky jazyk

Obsahové zameranie kurzu:
Španielčina sa stáva rok čo rok populárnejším jazykom. Je to materinský jazyk približne 500 miliónov ľudí a tým sa radí medzi druhý najpoužívanejší jazyk na svete. Španielsky jazyk je veľmi zvučný a zaujímavý. Okrem toho, že si zamestnanci zvýšia úroveň svojich jazykových znalostí, vďaka španielčine získajú prístup k rôznym novým a zaujímavým informáciám. Naše kurzy španielčiny sú určené pre začiatočníkov, väčšinou v menších skupinkách. Gramatika je podávaná zrozumiteľnou formou, prostredníctvom rôznych cvičení, no na čo dbáme najviac, je hlavne komunikácia a konverzácia. Hodiny sú obohatené zaujímavými článkami a warm-up aktivitami na navodenie príjemnej atmosféry.

Cieľová skupina:
vedúci pracovníci, manažéri na všetkých úrovniach riadenia, obchodní zástupcovia, predajcovia, pracovníci personálneho oddelenia, ostatní zamestnanci

Rozsah kurzu: 160 hodín
Cena kurzu: 3,50€ / hodina
Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie: potvrdenie o absolvovaní kurzu

Java V

Obsahové zameranie kurzu:

Kurz je určený pre všetkých, ktorí si chcú rozšíriť svoje poznatky v Jave. Naučíme vás pracovať s XML pomocou Java Architecture for XML Binding (JAXB). Kurz zoznámi účastníkov s platformou Java EE a jednotlivými čiastkovými technológiami, z ktorých Java EE pozostáva (Servlety JSP, EJB, JPA, JAX-*, JMS, JNDI a mnohé daľšie) a taktiež Spring Framework. Naučíte sa pracovať s Java SCM a lokalizáciou aplikácií.

Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie kurzu: certifikátom

Virtualizácia a Cloud Computing HYPER-V

Obsahové zameranie kurzu:

Od účastníka sa nepredpokladajú žiadne veľké znalosti v oblasti serverových technológií, vyžadujú sa základy práce a základy administrovania bežných operačných systémov.

Naučíte sa ako nainštalovať virtualizačné prostredie, inštalácia OS, rozdeľovanie zdrojov a pamäte. Naučíte sa ako vytvárať a nastavovať virtuálne stroje. Oboznámite sa so správou HYPER-V pomocou PowerShell.

Súčasťou bude práca s Windows Server 2016 a Windows 10.

Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie kurzu: certifikátom

MOC 20697-2 Windows Client

Obsahové zameranie kurzu:

Tento kurz je určený pre IT profesionálov, ktorí sa špecializujú na nasadenie Windows 10 desktop a aplikácií, manažovanie cloudových aplikácií a prostredí dátových služieb v stredných až veľkých podnikoch.

Naučíte sa, ako nasadiť a spravovať Windows 10 v podnikovom prostredí, spravovať zariadenia vo firemnom prostredí. Naučíte sa spravovať užívateľov, nastavovať spôsoby prihlasovania užívateľov, nastavovať a konfigurovať Hyper-V pre nasadenie Windows 10.

Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie kurzu: certifikátom

Microsoft Windows Server 2016/2012

Obsahové zameranie kurzu:

Kurz je zamerané na správu operačných systémov rady Windows server (2012, 2016). Naučíte sa ako inštalovať a konfigurovať server, inštalovať základné role, zálohovanie a monitorovanie. Kurz je určený pre všetkých administrátorov špecialistov, ktorí sa budú špecializovať na spravovanie konkrétnej služby. Školenie je veľmi užitočné aj pre správcov siete, ktorí sú primárne zodpovední za chod klientskych staníc, siete a užívateľskú podporu. Veľmi často sa totižto do ich kompetencie môže dostať aj jednoduchá správa nejakého servera s OS Windows server. Súčasťou bude práca s Windows Server 2012/2016.

Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie kurzu: certifikátom

Správa počítača - Windows 8 a 10 pre administrátorov

Obsahové zameranie kurzu:

Kurz je určený pre podnikových systémových administrátorov. Naučíte sa ako inštalovať Windows do podnikového prostredia, poinšatačnú konfiguráciu. Naučíte sa konfigurovať používateľské účty , nastaviť zdieľanie súborov a tlačiarní, o šifrovaní a virtualizácii v prostredí Windows 8  a Windows 10.

Začiatok kurzu: individuálne podľa potreby klienta
Intenzita: individuálne podľa potreby klienta
Ukončenie kurzu: certifikátom