Účtovníctvo

S podnikaním je spojené i veľa administratívy a iných povinností vyplývajúcich zo zákonov a nariadení štátu. Jedným z takýchto úkonov je aj vedenie účtovníctva, ktorým sa taktiež intenzívne zaoberáme. Súčasťou našich služieb je aj komplexný servis mzdovej agendy a personalistiky. S účtovníctvom pomôžeme či už fyzickej osobe alebo právnickej. Neváhajte a kontaktujte nás.

Naše benefity:

Noví klienti
· V prípade záujmu našich budúcich klientov o dotáciu na samozamestnanie z Úradu práce ponúkame
spracovanie podnikateľského zámeru a dokumentácie k finančnej dotácii zdarma.
· Pomôžeme Vám s registráciu na daňový úrad a následné elektronické
podávanie, živnostenský list

Stáli klienti
· Pre našich stálych klientov je účtovná uzávierka a daňové priznanie zdarma.

– Vedenie účtovníctva v našej spoločnosti Vás bude stáť menej ako zamestnávanie vlastného
účtovníka
– Hlavný účtovník má viac ako 20-ročnú prax v oblasti účtovníctva, daní a personalistiky

Ponúkame spracovanie:

 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • Vedenie evidencie majetku
 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO (vypočítame daň z príjmov v optimálnej výške v rámci zákona)
 • Spracovanie podkladov pre DP k DPH a jeho vypracovanie (kontrola a účtovanie dokladov)
 • Vedenie ostatných účtovných kníh
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky

> Jednoduché účtovníctvo od 40 €

Pre našich stálych klientov je účtovná uzávierka a daňové priznanie zdarma.

Vedenie podvojného účtovníctva

 • Vedenie hlavnej knihy
 • Vedenie analytickej evidencie
 • Vedenie účtovného denníka
 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO (vypočítame daň z príjmov v optimálnej výške v rámci zákona)
 • Vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • Vedenie evidencie majetku
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Evidencia DPH, Daňové priznanie DPH, Kontrolný výkaz DPH a Súhrnný výkaz DPH a jeho vypracovanie (kontrola a účtovanie dokladov)
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky

> Podvojné účtovníctvo od 70 €

Pre našich stálych klientov je účtovná uzávierka a daňové priznanie zdarma.

 • Vedenie daňovej evidencie o príjmoch a výdavkoch, hmotnom a nehmotnom majetku, zásobách a pohľadávkach, záväzkoch

Daňová evidencia od 30 €

Pre našich stálych klientov je účtovná uzávierka a daňové priznanie zdarma.

 • Zabezpečíme celý administratívny proces pri nástupe a výstupe vašich zamestnancov
 • Pripravíme pracovné zmluvy, dodatky k pracovným zmluvám
 • Pripravíme výpovede, dohody o skončení pracovného pomeru, okamžité skončenie pracovného pomeru
 • Výpočet miezd, mzdových náhrad, odvodov, zrážok zo mzdy zamestnancov
 • Ročné zúčtovanie daní alebo vypracovanie daňového priznania za zamestnanca
 • Príprava dokladov v prípade dotácie z úradu práce
 • Príprava dokladov k žiadosti na preplácanie nákladov na prevádzku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
 • Príprava dokladov k elektronickej komunikácii s daňovými úradmi, colnicami a poisťovňami

> Mzdy a personalistika od 7 €

Pre našich stálych klientov je účtovná uzávierka a daňové priznanie zdarma.

Mám záujem o účtovníctvo