Formulár otázok

Formulár otázok

pre záujemcu o vypracovanie ponuky na spracovanie účtovníctva

Kontaktná osoba

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Obchodovanie so zahraničím

Chcete viesť účtovníctvo za obdobie

Rozsah účtovníctva

Došlé (obdržané) Faktúry

Nákup za hotovosť / Bločky

Vystavené faktúry

Predaj - Bločky (hotovosť, karta)

Výpis z bankového účtu (VBU)

Automobil v účtovníctve

Počet zamestnancov/ dohodárov/ študentov (na všetky typy zamestnávania sa pozeráme rovnako)

Doplňujúce informácie

Vyplnením osobných údajov v tomto formulári udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelil/a/.