Cesta k realizácii masérskeho salónu WayUp Health

 

Pri vzniku masérskeho salónu WayUp Health sme stáli od úplného začiatku. Od prvotného nápadu, až po finálnu realizáciu a v neposlednom rade podporu prostredníctvom online marketingu. Na začiatku bolo potrebné všetko dokonale premyslieť, aby bol konečný výsledok prínosný a najmä využiteľný pre všetky strany. Začali sme teda vypracovaním podrobného projektu, ktorý obsahoval všetky technické, finančné, vizuálne či praktické parametre salónu. Po tom, čo salón už takpovediac papierovo existoval, bolo potrebné posunúť túto víziu do reálnych rozmerov. Vytvoriť reálnu podobu dizajnu, prihliadajúc na to, aby sa v danom priestore zákazník cítil príjemne a mohol si naplno užívať relax. Po dokončení všetkých stavebných prác sme mohli konečne reálne vidieť, že celá naša doterajšia práca mala zmysel a výsledok sme si naozaj užívali.

Pred a Po WayUp Health

Celá naša snaha by však bola márna, ak by sa ľudia o masérskom salóne WayUp Health nijako nedozvedeli. Ak je niekto v niečom dobrý, výnimočný a chce to ponúknuť svojmu okoliu, ľuďom v meste, či celému svetu, potrebuje dobrú prezentáciu. Tu sa pre nás otvorila ďalšia výzva a to vytvorenie kompletnej marketingovej kampane.

 

Prvým krokom bolo vytvorenie loga. Prostredníctvom neho sa vyjadruje posolstvo firmy, či prevádzky a jej hlavná myšlienka. Našim cieľom bolo vyvolať v zákazníkovi príjemné a ukľudňujúce pocity s predstavou čistého a pôsobivého priestoru. Aké pocity vyvolalo toto logo vo vás?

V dnešnej dobe jedna z najdôležitejších prezentácií spoločnosti, či akejkoľvek inej prevádzky je webová stránka. Prehľadnosť je alfou a omegou pri jej návrhu. Webovú stránku pre masérsky salón WayUp Health sme navrhli tak, aby spĺňala všetky parametre moderného dizajnu, jednoduchosti a estetiky a aby zákazník vedel nájsť všetky informácie, ktoré potrebuje a nestratil na stránke orientáciu. Vizuál je prispôsobený reálnym priestorom salónu a stránka by tak mala pôsobiť upokojujúco, príjemne a relaxačne.

Webovú stránku si môžete pozrieť tu.

Webová stránka
Facebook WayUp Health

Ruka v ruke s webovou stránkou spoločnosti ide jej prezentácia prostredníctvom sociálnych médií. Tie sa čoraz viac dostávajú na prvé miesta úspešných nástrojov online marketingu. A preto ak chcete, aby si vás ľudia čo najskôr všimli a zavítali k vám, je nesmierne dôležité sa týmto sociálnym sieťam venovať. Naša spoločnosť zastrešuje komplet správu sociálnych médií pre masérsky salón WayUp Health. Zákazníci sú tak od otvorenia v pravidelnej interakcii so salónom, môžu každodenne vidieť a sledovať zaujímavý, pútavý a originálny obsah, novinky a všetky informácie, ktoré ich zaujímajú. Pre masérsky salón je to tiež obrovská výhoda, že má možnosť takmer okamžitej reakcie na priania a požiadavky zákazníkov a práve to je cesta ako sa pre nich stať zaujímavým, originálnym a bezpečným partnerom v čomkoľvek, po čom túžia.

Všetku agendu ohľadom marketingu pre masérsky salón WayUp Health sme si zobrali pod krídla my a oni sa tak môžu naplno venovať tomu, čo im ide najlepšie, baví a napĺňa ich.

Related posts