Naša spoločnosť má v ponuke nový kurz Obchodné a predajné zručnosti zameraný na najnovšie obchodné taktiky. Na tomto kurze získate vedomosti aj z oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie, psychológie predaja, psychológie osobnosti a praktickými…